Hertsö redaktion

Hetrön

Hertsö redaktion var ett medieprojekt där lulebor under en månad fick möjlighet att göra film, radio eller skriva berättelser om det som de tyckte var intressant. Professionella mediearbetare upprättade tillsammans med intresserade lulebor en redaktion, där handledarna hjälpte till med struktur och teknik.

Under redaktionen gavs möjlighet att få sina inslag sända i radio och TV, texter och foton publicerade i tidningarna och utlagda på Hertsö webbsida. Filmerna lades också ut på webbsidan.

6054   6083   6096