Med hedern i behåll

IMG_2163korr

Med hedern i behåll” är ett projekt som försöker minska det hedersrelaterade våldet genom att utveckla nya sätt att arbeta. Vi vill öka kunskapen om mänskliga rättigheter och engagera och utbilda förebilder. Projektet ska också höja kompetensen hos anställda i Luleå kommun. De mänskliga rättigheterna är den självklara grunden för vårt arbete.

Det handlar om människors rätt att leva i frihet och att kunna äta sig mätta. Vi har rätt att tycka, tänka och säga vad vi vill, både kvinnor, män, barn och vuxna, så länge det inte skadar andra människor.

Projektet dokumenteras genom film, text och foto.

Filmen Med hedern i behåll är en dokumentation av ett sommarläger för ungdomar som möts för att diskutera om mänskliga rättigheter och hedersvåld.

Produktion, regi, foto och klipp: Britta Nordström
En beställningsfilm från Luleå kommun
Produktionsår: 2011
Produktionsbolag: Edit Media