Uppdrag Granskning: Lönebidragsfällan

När Martin Pazera dog på väg till sitt jobb tvingades hans mamma låna pengar till begravningen. Den livförsäkring Arbetsförmedlingen garanterat fanns inte. Bristande kontroller gör att tusentals andra riskerar att gå oförsäkrade på sina arbeten.

När Arbetsförmedlingen godkänner att ett företag tar emot en person med lönebidrag finns ett viktigt villkor. Lönebidraget – som mest 23 400 kronor i månaden – får endast betalas ut till arbetsgivaren om lön och andra förmåner följer kollektivavtalet, eller är likvärdigt med kollektivavtalet.

reportrar: Erica Larsson och Agneta Bernárdzon
foto: Fredrik Westerberg
kompletterande foto: Kristján Sigurjónsson
redigering: Britta Nordström
Sändes 14 mars 2012 i SVT