Reggio Emilia Institutet

Fyra filmer om Reggio Emilia Institutets verksamhet. 2018 är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Producerade för Institutet under 2017.

regi och klipp Britta Nordström
foto Hans Dahlberg
speaker Helene Alm
produktionsbolag Edit Media
beställare Reggio Emilia Institutet
produktionsår 2017

Hundra språk och ateljékultur

länk till filmen
http://www.reggioemilia.se/om-oss/vara-filmer/100-sprak/
längd 6:18

Miljön som den tredje pedagogen

Länk till filmen
http://www.reggioemilia.se/om-oss/vara-filmer/miljon-som-den-tredje-pedagogen-jubileumsfilm/
längd 6:23

Projektinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation
  
Länk till filmen
http://www.reggioemilia.se/om-oss/vara-filmer/pedagogisk-dokumentation-jubileumsfilm/
längd 8:55

Reggio Emilia Institutets verksamhet

Länk till filmen
http://www.reggioemilia.se/om-oss/vara-filmer/var-verksamhet-jubileumsfilm/
längd 10:15