Lågmält & Högljutt

Lågmält & Högljutt är ett projekt för unga i Norrbotten. Invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar har fotograferat och intervjuat varandra och sedan skrivit texter om hur det är att vara ung i Norrbotten. Ett urval av texterna och bilderna har sedan sammanställts till en utställning och en bok.
Totalt är det cirka 120 elever från Arjeplog, Jokkmokk och Luleå som deltagit i projektet. Syftet med projektet är att motverka fördomar och öka förståelsen för hur olika människor kan ha det i Sverige idag. Det okända skapar rädsla och fördomar som personliga möten kan minska. Vi har försökt hitta nya samarbetsformer mellan nyanlända och svenskfödda elever. Idag är dessa grupper åtskilda, ofta i flera år, tills de nyanlända får börja i en svensk klass och ingå naturligt i ett svenskt sammanhang. De skolor som är med i projektet har själva valt ämnen för sina texter.

projektledare Britta Nordström
projektägare Edit Media
2014-2015

Continue Reading →

Med hedern i behåll

IMG_2163korr

Med hedern i behåll” är ett projekt som försöker minska det hedersrelaterade våldet genom att utveckla nya sätt att arbeta. Vi vill öka kunskapen om mänskliga rättigheter och engagera och utbilda förebilder. Projektet ska också höja kompetensen hos anställda i Luleå kommun. De mänskliga rättigheterna är den självklara grunden för vårt arbete.

Continue Reading →

Hertsö redaktion

Hetrön

Hertsö redaktion var ett medieprojekt där lulebor under en månad fick möjlighet att göra film, radio eller skriva berättelser om det som de tyckte var intressant. Professionella mediearbetare upprättade tillsammans med intresserade lulebor en redaktion, där handledarna hjälpte till med struktur och teknik.

Continue Reading →

Liet Lavlut/kulturfestival 16-19 oktober 2008

stor-banner504

I samband med Europas största sångtävling på minoritetsspråk, Liet Lavlut i Kulturens hus i Luleå anordnades en festival kring minoritetskulturer i Barents. Tyngdpunkten låg på minoritetskulturer i Norrbotten och var en plats för möten genom olika konstformer.

Syftet var att visa hur möten mellan kulturer är den stora inspirationen till nytänkande.
Målet var att skapa större kännedom om minoritetsfolkens kulturer. Det blev en mötesplats för många kulturer. I sångtävlingen deltog 11 länder med över 70 artister som sjöng på galiciska, meänkieli, bretagnska, korsikanska, arbereshe, samiska, frisiska, furlanska, walesiska, asturiska och mordvinska.

Luleå kulturförvaltning engagerade DRIVA-produktion för att producera festivalen. De tre kvinnliga producenterna, Helene Alm, Britta Nordström och Birgitta Lindström har en stor kunskaps- och erfarenhetsbank inom området.