Utbildning

Edit Media skräddarsyr utbildningar inom media. I våra kurser står berättandet i centrum. Vi håller fotokurser och videokurser för alla åldrar från skolklasser till äldre/pensionärer där vi lär ut både teknik och dramaturgi. Företaget ligger i Luleå och håller Medieutbildningar över hela Barentsområdet, även i Ryssland då vi har medarbetare som talar flytande ryska.

Lågmält & Lågmält 2014 -2015
Lågmält & Högljutt är ett projekt för unga i Norrbotten. Invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar har fotograferat och intervjuat varandra och sedan skrivit texter om hur det är att vara ung i Norrbotten. Ett urval av texterna och bilderna har sedan sammanställts till en utställning och en bok.
Totalt är det cirka 120 elever från Arjeplog, Jokkmokk och Luleå som deltagit i projektet. Syftet med projektet är att motverka fördomar och öka förståelsen för hur olika människor kan ha det i Sverige idag. Det okända skapar rädsla och fördomar som personliga möten kan minska. Vi har försökt hitta nya samarbetsformer mellan nyanlända och svenskfödda elever. Idag är dessa grupper åtskilda, ofta i flera år, tills de nyanlända får börja i en svensk klass och ingå naturligt i ett svenskt sammanhang. De skolor som är med i projektet har själva valt ämnen för sina texter.

Solidaritet – Åk 5 på friskolan Fria Emilia gör egna filmer om solidaritet i samarbete med Edit Media. Krig, mobbning och barnmisshandel är några av de ämnen som eleverna valt att göra små personliga berättelser om.

Digitalt berättande för högstadiet, Fria Emilia Boden 2009
Eleverna gjorde personliga berättelser om mod och kärlek i ljud och bild som de redigerade ihop till korta filmer.

Utbildningsdagar för personalen på friskolan Fria Emilia i Boden 2009
Berättarteknik, filmning och redigering

Hertsö redaktion, 2009
Hertsö redaktion var ett medieprojekt där lulebor under en månad fick möjlighet att göra film, radio eller skriva berättelser om det som de tyckte var intressant. Professionella mediearbetare upprättade tillsammans med intresserade lulebor en redaktion, där handledarna hjälpte till med struktur och teknik . Under redaktionen gavs möjlighet att få sina inslag sända i radio och TV, texter och foton publicerade i tidningarna och utlagda på Hertsö webbsida. Filmerna lades också ut på webbsidan.

Pensionärskurs i film och videoredigering, Harads 2007 – 2008
Ett gäng entusiastiska pensionärer ville lära sig mer om berättarteknik och film. De skrev dikter, noveller, lärde sig göra bildspel, film och radio. De köpte in egen videokamera och redigeringsutrustning för att kunna skildra sina tankar om livet och tillvaron.

Spirans Medieverkstad, Luleå kommun 2006 – 2007
Medieprojekt för flyktingar och invandrare, där deltagarna genom att arbeta med media lärde sig mer svenska och mer om det svenska samhället