Tills döden skiljer oss åt

Kyrkogården är även en plats för de levande. Där möts kyrkogårdsarbetarnas ofta bullrande värld och de sörjandes lågmälda pysslande.
I kyrkogårdsarbetarnas värld är döden något som hanteras med bullrande grävskopor och dånande krematorieugn. I de sörjandes värld är döden något som hanteras med sorg, vördnad och lågmält pysslande. På kyrkogården möts dessa världar.

Continue Reading →